Národní park Krka

Národní park Krka

Fotografie „Krka_9“ od „Mario Fajt“ licencována pod CC BY 2.0.

Národní park Krka vyhlášení roku 1985, jenž nese jméno podle řeky Krka, je opravdu rozsáhlý. Zabírá plochu 109 km2. Zahrnuje v sobě spoustu zajímavých míst a památek, proto se tomuto národnímu v budoucnu ještě několikrát vrátím v samostatných příspěvcích.

Do parku se můžete dostat pěti různými vchody. Vstup do parku je zpoplatněn.

 

Popis

Národní park Krka zabírá větší část toku řeky Krka, která je dlouhá 72,5 km. Řeka pramení u města Knin pod pohořím Dinara. Přibližně 3,5 km před městem Knin do ní zleva vlévá potok Krčić a to 20 m vysokým vodopádem nazývaným Topoljski slap, nebo slap Krčić. Národní park začíná až kousek pod městem Knin.

První vodopád na řece Krka, který se nazývá Bilušića buk najedeme přibližně 9 od města Knin a je 22 m vysoký. Necelé dva kilometry za ním se rozlévá hladina jezera Brljanské jezero s dalším vodopádem Brljan slap o výšce necelých 16 m a šířce 180 m. Dalším vodopádem či spíše kaskádaou je Manojlovacki slapovi o celkové výšce téměř 60 m. Nad tímto vodopádem se u silnice č. 59 nachází archeologické naleziště Burnum. Jde o pozůstatky římského vojenského tábora Burnum, které Římané vybudovali na troskách ilyrského města. Na levém břehu nad vodní elektrárnou je otevřená archeologická expozice věnovaná právě tomuto římskému vojenskému táboru. Dalším vodopádem na řece Krka je Rošnjak o výšce 8 m a Milijacka slap o výšce skoro 24 m. Kousek po proudu se vysoko nad řekou na levém i pravém břehu nacházejí trosky středověkých hradů. Na pravém břehu Trošenj a na levém Nečven. Níže se na pravém břehu rozkládá klášter zvaný Manastir „Krka“. A ještě kousek po proudu se na levém břehu více než 100 m výše nachází zřícenina hradu Bogočin.

Řeka dále teče úzkým údolím cca 7 km až k peřejím a vodopádu Roški slap, který je pokládán za jeden z nejhezčích vodopádů na Krce a poblíž můžete obdivovat původní vodní mlýnky tzv. vodenice. Na levém břehu jsou kousek po proudu skromné pozůstatky opevnění Kamičak z 18. století. Po pár stech metrech se už zvolna vzdouvá hladina vodní plochy Visovačko jezero. Je dlouhé 3,5 km a široké 800 metrů a nachází se v něm ostrůvek Visovac na kterém stojí františkánský klášter z 15. století. Na jihovýchodě se do jezera vlévá říčka Čikola na jejímž pravém břehu cca 2 km od ústí říčky do jezera se nachází další hrad Ključica ze 14. století. Jde o největší a nejzachovalejší středověkou pevnost v NP Krka.

Na východě pak jezero končí nejkrásnějšími kaskádami národního parku Skradinski buk jsou zároveň posledními. Tvoří jej 17 teras a celkové výška téměř 46 metrů. Pod tímto vodopádem je také jediné místo, kde je oficiálně povoleno se koupat v národním parku a proto je zde vždy hodně lidí. Až sem také můžete doplout výletní lodí z Šibeniku. Po cca třech kilometrech po proudu je na pravém břehu městečko Skradin. Kousek před ním končí i národní park Krka. Po dalších třech kilometrech po proudu se řeka Krka rozlévá v Prokljansko jezero ve kterém žijí jak sladkovodní, tak mořské ryby. Pod jezerem teče řeka klikatým údolím až k městu Šibenik a následně se vlévá do Jaderského moře.

 

Turistické informace

Do národního parku Krka vedou čtyři vstupy a jedno návštěvnické centrum v městečku Skradin

Návštěvnické centrum Skradin – zde seženete veškeré informace potřebné pro návštěvu národního parku, je zde i prodejna suvenýrů a také odtud vyplouvají lodě k vodopádům Skradinski buk

Lozovac – jde o hlavní vstup do parku, můžete odtud absolvovat buď pěší výlet okolo vodopádů Skradinski buk, nebo výlet lodí k ostrůvku Visovac a vodopádům Roški slap.

Roški slap – vstup pro návštěvu Rošského vodopádu a etnografické expozici věnované vodním mlýnkům (vodenicím), případně odtud můžete absolvovat výlet lodí ke klášteru Krka a hradům Nečvem a Trošenj na horním toku.

Kistanje – vstup pro návštěvu kláštera Krka a pěším výletům po okolí.

Brunum – vstup pro návštěvu archeologické expozice věnované římskému vojenskému táboru na protějším břehu

Otevírací doba

Národní park Krka je otevřen po celý rok, ale v zimních měsících jsou některé lokality a vyhlídkové trasy uzavřeny. Pokud plánujete návštěvu v jiných měsících než od dubna do listopadu, tak se raději podívejte na oficiální webové stránky.

Vstupné

Systém vstupenek do parku je poněkud složitější a proto doporučuji stáhnout si aktuální ceník na http://www.np-krka.hr/stranice/price-list/37/en.html

V létě (červen-srpen) je základní cena pro dospělého 110 HRK a pro dítě od 7-18 let a studenty 80 HRK.

Web

http://www.npkrka.hr/